QC

Ashine është angazhuar gjithmonë për të siguruar produkte me cilësi të lartë për klientët e saj, dhe kontrolli i cilësisë luan një rol të rëndësishëm në arritjen e qëllimit.
Kontrolli i cilësisë kalon nga procesi i prodhimit në procesin jo-prodhues të secilit mjet.

Për të siguruar cilësi të qëndrueshme dhe të qëndrueshme të produktit, Ashine ka vendosur standarde strikte për inspektimin e cilësisë. Kontrolli i cilësisë është një pjesë integrale e prodhimit, duke promovuar qëndrueshmërinë e cilësisë midis produkteve dhe produkteve dhe konsistencën midis Ashine dhe klientëve të saj. Cilësia e lartë është garancia sepse çdo proces produkti kalon inspektime të kontrollit të cilësisë gjatë çdo aspekti të prodhimit.