Vlerat ASHINE

ASHINE Vizioni

Për të qenë simboli dhe furnizuesi më i vlerësuar i veglave diamanti me cilësi të lartë të Kinës, ndryshoni plotësisht imazhin e cilësisë së ulët të bërë në Kinë.

Vlera Themelore ASHINE

INTEGRITETI: Jo vetëm i besueshëm për klientët, por edhe për furnizuesit, më të denjë për besim tek punonjësit

INDUSTRIOZENC: Keni një ndjenjë të fortë të shpirtit të ekipit, përgjegjës për stafin, klientët dhe ASHINE.

ASHINE Qëllimi kryesor

● Jepuni punonjësve dinjitet dhe lumturi në mjedisin e punës, krijoni mundësi për t'i ndihmuar ata të përmbushin ëndrrat e tyre të karrierës dhe vlerën e tyre të jetës.
● Ndihmoni Furnizuesit të përparojnë vazhdimisht dhe të rriten së bashku me ASHINE.
● Ofroni klientëve produkte dhe shërbime me cilësi të lartë për të rritur avantazhet e tyre në konkurrencën e tregut, krijoni vlerë për klientët , të jenë partnerë bashkëpunimi afatgjatë të klientëve tanë.
● Realizimi i rritjes së qëndrueshme të shkallës dhe fitimeve të Ashine për të krijuar më shumë vlerë për shoqërinë.